Vežbanje

Hajde da provežbamo šta smo naučili na prethodnoj mapi.

Još jedno kratko obnavljanje nekoliko bitnih stvari:

  1. Prvo što gledamo kada želimo da povežemo rečenice sa "kada" je da li je prošlost. Ako nije, onda koristimo "wenn". Ako jeste, razmišljamo da li radnja desila jednom ili više puta.
  2. Da li se radnja desila jednom ili više puta gledamo samo u onoj rečenici u kojoj koristimo veznik, NE i u onoj drugoj u kojoj nema "kada" veznika.
  3. Oba veznika su zavisna, što znači da glagol stoji na kraju rečenice. Kada je zavisna rečenica na prvom mestu, druga rečenica počinje glagolom, pa su nam praktično dva glagola jedan do drugog, odvojeni zarezom.

Završi i nastavi  
Discussion

0 komentari