Prethodna lekcija Završi i nastavi  

  Glagoli sa razdvojnim prefiksima

Zaključan sadržaj lekcije
Ako si već upisan, moraš se prijaviti.
Upiši se na kurs da otključaš